Przedłużono czas remontu Dworca Metropolitalnego

Firma Budimex miała opuścić plac budowy Dworca Metropolitalnego we wtorek, 28 lutego. Jak się okazało, miasto zgodziło się na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

Druga zmiana terminu oddania inwestycji

Dworzec, który ma służyć jako centrum komunikacyjne w Lublinie, ma zastąpić istniejący Dworzec PKS. Obsługuje on ruch autobusowy w pobliżu Dworca PKP Lublin Główny. Całkowita wartość inwestycji to prawie 340 mln zł. Ponad 188 mln zł pochodzi z dofinansowania UE. Przypomnijmy, że pierwotnie budowa miała zakończyć się 29 lipca 2022 roku. Jednak firma Budimex, która otrzymała umowę na budowę dworca i przebudowanie układu drogowego w okolicy, poprosiła o dodatkowe siedem miesięcy. Opóźnienie spowodowane było trudnościami z dostępnością do materiałów i urządzeń spowodowanych sytuacją gospodarczą i wojną w Ukrainie.

Kolejne opóźnienia

Z kolei zastępca prezydenta Lublina, Artur Szymczyk, informuje o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy z firmą Budimex. Ustalono, że nowy termin zakończenia robót budowlanych to 15 maja 2023 roku. Powodem opóźnień są m.in. prace dodatkowe, projekty zmiany identyfikacji wizualnej dworca oraz procedowanie zmian w projekcie, które wstrzymało realizację niektórych robót. Dodatkowo, wykonawca napotkał trudności związane z nieprawidłowo zaplanowanymi wgłębniami, które miały pomieścić mechanizm schodów ruchomych, co wymagało znalezienia firmy, która naprawi ten błąd. Wydłużenie terminu dotyczy również przebudowy sąsiednich dróg, w tym ulic Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej oraz przebudowy pl. Dworcowego i ronda Sportowców.