Rusza program Ciepłe Mieszkanie w Lublinie

Miasto Lublin podpisało kilka dnie temu umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o realizację programu Ciepłe Mieszkanie. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta.

Jakie źródła ciepła mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, takie jak kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie czy ogrzewanie elektryczne. Dotyczy również pomp ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Uczestnicy programu mogą również ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. A także wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Kto może starać się o dofinansowanie?

W ramach programu, właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy spełniają określone kryteria dochodowe, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie.  Chodzi o dodatkowe środki  wymianę źródła ciepła na paliwa stałe lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania.

Ile wynosi dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania zależy od dochodu wnioskodawcy, a poziom wsparcia wynosi od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy również od dochodów beneficjenta. Wynosi od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia objęto także dofinansowaniem.