Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie będzie współprowadzony przez ministerstwo

W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano dziś umowę dotyczącą prowadzenia Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban podpisali umowę. Według niej przekazano część obowiązków prowadzenia teatru MKiDN i województwu lubelskiemu. Bezpośredni nadzór nad teatrem nadal będzie pełnić samorząd województwa, a ministerstwo i władze województwa zapewnią dotacje na prowadzenie działalności statutowej.

Dotacje dla teatru

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże teatrowi nie mniej niż 1,9 mln zł rocznie, co stanowi niemal 18 proc. kosztów, a województwo Lubelskie wyłoży nie mniej niż 8,8 mln zł rocznie. Dodatkowe środki finansowe z MKiDN pozwolą na realizację nowych projektów artystycznych i wydarzeń o dużym, ogólnopolskim zasięgu. W trakcie roku teatr może otrzymywać dodatkowe środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z budżetu województwa oraz ministerstwa.