Konkurs filmowy dla młodzieży promujący Lublin jako Europejską Stolicę Młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, wspólnie z Gminą Lublin oraz Młodzieżową Radą Miasta Lublin, zachęca do wzięcia udziału w konkursie filmowym „LUBLIN DOBRZE SIĘ KRĘCI”, poświęconym Lublinowi jako Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Celem konkursu jest przedstawienie pozytywnego obrazu Lublina jako miasta przyjaznego młodym ludziom, pełnego interesujących wydarzeń, różnorodnych miejsc, inspirujących osób oraz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz umiejętności artystycznych wśród młodych mieszkańców miasta, zarówno uczniów szkół, jak i studentów uczelni wyższych. Dodatkowo, konkurs ma na celu promować lubelską niezależną amatorską twórczość filmową.

W ramach konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o stworzenie Multimedialnej Kapsuły Czasu, która będzie zawierała przesłanie dla przyszłych pokoleń młodzieży odnoszące się do tego, co było ważne dla młodych ludzi w roku 2023, kiedy to Lublin nosił tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Kapsuła Czasu ma na celu uwiecznienie wspomnień, wartości oraz aspiracji młodzieży z tego okresu, aby przekazać je dalszym pokoleniom.