Odnowa kościoła św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie oraz uhonorowanie dotychczasowych prac konserwatorskich

W Krasnymstawie trwa remont świątyni rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego. W ramach tego procesu prowadzone są prace konserwatorskie, które zostały docenione i uhonorowane „Laurem Konserwatorskim 2023”. Informację o przyznaniu nagrody przekazał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Rok 2023 przynosi kolejny etap odnawiania kościoła św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, obejmujący kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie na elewacji budynku. W tym roku skupiają się one na elewacji bocznej od strony ulicy J. Piłsudskiego oraz na tylnej elewacji kościoła. Prace mają na celu m.in. naprawę tynków, renowację oraz częściową wymianę orynnowania, a także zastąpienie czterech okien – dwa z nich znajdują się w zakrystii, pozostałe zaś w pomieszczeniu skarbczyka.

Warto dodać, że jednym z istotnych aspektów prowadzonych działań jest przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji kościoła św. Franciszka Ksawerego. Całe przedsięwzięcie ma na celu zachowanie wartości zabytkowej tej ważnej dla społeczności lokalnej budowli, a także poprawę jej estetyki i funkcjonalności.