25. Jarmark Holeński gromadzi rekordową ilość gości i wystawców

Świętujący swoje srebrne jubileusz 25. Jarmark Holeński, który miał miejsce w skansenie w Holi, w gminie Stary Brus, przyciągnął w tym roku rekordową liczbę uczestników. Tradycyjne wydarzenie kulturalne zgromadziło około 10 tysięcy gości oraz blisko 200 wystawców, co czyni je jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w powiecie włodawskim.

Niestety nie są dostępne precyzyjne dane liczbowe dotyczące frekwencji, jednak organizatorzy są zdania, że tegoroczny Jarmark mógł się pochwalić jedną z najwyższych frekwencji w trwającej już 25 lat historii tego wydarzenia. Zdaniem organizatorów taka popularność wynika z bogatego programu imprezy. Jarmark Holeński bowiem nie ogranicza się do części handlowej.

Atrakcyjność wydarzenia podkreślała między innymi uroczysta część religijna, którą pod przewodnictwem dwóch arcybiskupów koncelebrowało ośmiu prawosławnych księży. Tymczasem, na kiermaszu swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 wystawców, a w części artystycznej publiczność miała okazję podziwiać m.in. zespoły muzyczne, które po raz pierwszy przybyły na tę imprezę z Podkarpacia i Lublina.