Finansowa injekcja dla infrastruktury drogowej Lublina

Rząd postanowił przekazać niewątpliwe wsparcie finansowe dla dwóch kluczowych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową w Lublinie, w wysokości 30 milionów złotych. Dzięki temu zastrzykowi gotówki, miejski ratusz ma w planach rozszerzenie istniejących arterii komunikacyjnych – ulic Węglarza i Wallenroda.

Umowę dotyczącą dofinansowania, które ma pochodzić ze środków rządowych dla tych dwóch projektów miejskich, podpisano dzisiaj (30 czerwca) w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, wyjaśnił, że maksymalne dofinansowanie mogło wynieść 30 milionów złotych. Tę pełną kwotę udało się zdobyć dla miasta Lublin. Podkreślił również, że to jasny sygnał o trosce rządu o rozwój infrastruktury na terenie całego kraju – bez wykluczania żadnej ze wspólnot samorządowych. Dowodem na to jest również sytuacja w województwie lubelskim. Weber wyraził swój entuzjazm dotyczący przemiany inwestycyjnej, która obecnie ma miejsce na lubelszczyźnie, oraz fakt, że to właśnie to województwo jest liderem w skali kraju jeżeli chodzi o korzystanie z narzędzi finansowych stworzonych przez rząd.

Lublin, dzięki uzyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ma zamiar przeprowadzić dwa projekty. Pierwszy zakłada przedłużenie ulicy Węglarza do ulicy Trześniowskiej – co stanowi dodatkowy odcinek drogi długości około 1,5 km. Drugi plan obejmuje rozbudowę ulicy Wallenroda. Prace mają także objąć przebudowę dróg przyległych do tych ulic, co łącznie da około 2,6 km nowo wyremontowanych dróg.