Konflikt religijny: Śledztwo wywołane przez starozakonnych mieszkańców

Śledztwo, które zostało zainicjowane przez niektórych starozakonnych obywateli Hrubieszowa przeciwko miejscowemu zastępcy rabina i członkom dozoru synagogi, stanowi świeży dowód na ciągłe napięcia i wrogość, które dominują wśród starozakonnych. Szczególnie dotyczy to tych, którzy należą do grupy zwanej Husytami (lub chasydami), znanymi z intensywnego fanatyzmu i przesądności, co sprawia, że trudno im przyswoić nowoczesną cywilizację. Ta sekcja jest pogardzana przez innych starozakonnych.

Sekcja Prawna Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych rosyjskiego Rządu Gubernialnego rozpoczęła swoją opinię w ten sposób. Opinia ta została sformułowana 23 marca 1853 roku i spisana na kilku stronach. Miała ona na celu zakończenie gorącego konfliktu, który przez cały rok dzielił żydowskich mieszkańców Hrubieszowa. To właśnie ta sprawa była symbolem ciągłych nieporozumień i nienawiści, które panowały pomiędzy różnymi frakcjami starozakonnych w tym mieście.