Oczekiwane odwołanie zarządu powiatu hrubieszowskiego: Decyzja w zawieszeniu

Obecna sytuacja powiatu hrubieszowskiego przyciąga spojrzenia wielu obserwujących. Było planowane, że decyzja dotycząca możliwości usunięcia z funkcji zarządu tego powiatu zostanie podjęta podczas sesji rady powiatu, zaplanowanej na piątek 14 lipca. Jednakże, decyzję o odwołaniu tej sesji podjął Józef Kuropatwa, przewodniczący lokalnej Rady Powiatu, już dzień wcześniej. Informacje na ten temat upublicznione zostały na stronie internetowej samorządu, jednak bez podania konkretnych powodów dla takiej decyzji. Reasumując, na moment obecny nie doszło do odwołania zarządu.

Zastanawiające może być pytanie, dlaczego doszło do anulowania planowanej na piątek sesji? Chociaż oficjalne przyczyny nie były ujawnione, Józef Kuropatwa sugeruje, że mogło to związane być z okresem wakacyjnym. Tym samym mogło pojawić się ryzyko braku kworum, czyli minimalnej liczby członków zgromadzenia wymaganej do podjęcia decyzji o tak dużej wadze. Przewodniczący dodatkowo przyznaje, że nie jest jeszcze w stanie określić terminu potencjalnego głosowania w sprawie odwołania zarządu.