Manipulacja osobistymi tragediami w polityce – opinie Michała Moskala

Michał Moskal, który pełni obowiązki szefa gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, wyraził swoje przemyślenia na temat strategii Donalda Tuska. Według Moskala, Tusk może próbować eksploatować osobiste nieszczęścia ludzi jako narzędzie w swojej niechlubnej walce politycznej. Mimo to, Moskal wyraża sceptycyzm co do możliwości narzucenia przez Tuska opozycji tematu kampanii skupionej na konkretnych rozwiązaniach programowych. Wypowiedział się na ten temat podczas rozmowy z „Kurierem”.

Następnie, Moskal odnosi się do kwestii oczekiwanej przez wszystkich analizatorów sceny politycznej: czy listy wyborcze są już gotowe? Moskal ujawnia, że dyskusje programowe są nadal prowadzone w ich obozie i że przygotowanie list wyborczych jest sprawą na później. Przekazał informacje, że Prezes Jarosław Kaczyński już wcześniej wspomniał, iż będzie to proces długotrwały. Wybór kandydatów zostanie dokonany po przemyślanej analizie ich aktywności i ocenie ich pracy w ciągu całej poprzedniej kadencji.

Zdaniem Moskala, najbardziej istotne jest jednak zwycięstwo ich politycznej formacji. Podkreśla, że to powinno być głównym punktem skupienia obecnej kampanii.