Modernizacja dróg i mostów za ponad 8,1 mln złotych

W celu poprawy infrastruktury drogowej przeznaczono olbrzymią kwotę przekraczającą 8,1 mln złotych. Największą część tej sumy, bo aż 7 mln złotych, udało się uzyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem inwestycji były zarówno most na rzece Szyszła, który został poddany gruntownej przebudowie, jak i modernizacja fragmentu drogi powiatowej biegnącej od Jurowa do skrzyżowania w Machnowie Starym.

Ale to nie koniec prac. Ostatnio dokonano też renowacji drogi prowadzącej z Podhorzec do Nowej Wsi. Ponadto zawarto już umowę dotyczącą przystąpienia do remontu kolejnej drogi, tym razem trasy z Rzeplina do Nowosiółek.

Jarosław Korzeń, wicestarosta tomaszowski, podkreśla, że realizacja tych prac nastąpiła na prośbę radnych powiatowych oraz lokalnych mieszkańców. Zwrócił uwagę na szczególnie zły stan techniczny mostu na rzece Szyszła. Prace te wykonane zostały nie tylko solidnie i porządnie, ale także zgodnie z planem. Jarosław Korzeń zaznaczył także, że odnowione odcinki dróg są często używane przez mieszkańców, co dodatkowo podkreśla ich znaczenie. Przy tym wszystkim warto zauważyć, że nie chodziło tylko o proste prace remontowe – to była pełna modernizacja infrastruktury drogowej.