Nadchodzi nowe życie dla zapomnianej nekropolii w Sitnie

Świadcząca o historii i duchowości miejscowej społeczności, stara nekropolia w Sitnie zasługuje na odzyskanie swojej dawnej chwały. Kiedyś pełniła ważną rolę jako cmentarz grekokatolicki, później prawosławny, jednak doświadczyła znaczącego upadku podczas II wojny światowej. Zamknięty i opuszczony, teren ten stopniowo uległ dewastacji. Teraz jednak, dzięki inicjatywie lokalnej społeczności, nadchodzi czas na przywrócenie cmentarzowi należnego mu szacunku.

W tym celu Parafia Prawosławna z Zamościa podjęła kroki, starając się o pozyskanie środków na renowację tego miejsca. Efektem ich starań jest rządowy grant w ramach Programu Odbudowy Zabytków wynoszący 490 tys. zł. Dzięki temu wsparciu, renowacja mogła być zaplanowana nie tylko na terenie cmentarza, ale również w pobliskim kościele parafialnym rzymskokatolickim.

Krzysztof Seń, wójt gminy Sitno, wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy. Podkreślił długotrwałe zaniedbanie tej nekropolii, a zarazem zadowolenie z jej coraz lepszego stanu. W 2021 roku, przed miejscowymi dożynkami, cmentarz został uporządkowany, choć jak sam przyznaje – to dopiero początek prac. Jednak przyznanie dotacji rządowej budzi duże optymizm i nadzieję na pełne odnowienie tego historycznego miejsca.