Obchody święta Służby Więziennej w Zamościu

Wojewódzkie uroczystości związane ze świętem Służby Więziennej miały miejsce w Zamościu, gdzie szczególna troska została poświęcona ich uroczystemu charakterowi. Uroczystości rozpoczęły się od ceremonii składania wieńców przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitnej postaci polskiej historii. Następnie zgromadzeni uczestnicy przeszli do Katedry, by wspólnie modlić się podczas mszy świętej.

Potem, w towarzystwie Kompanii Honorowej OISW z Lublina, Orkiestry Wojskowej oraz reprezentacji sztandarowej, goście przeszli na Rynek Wielki – jedno z najpiękniejszych miejsc miasta. Tam 30 czerwca odbyło się wręczenie Krzyży Zasługi, odznaczeń resortowych oraz promocje na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z okręgu lubelskiego. To było ważne wydarzenie dla wszystkich obecnych na Rynku Wielkim.

Częścią uroczystości było również zorganizowanie defilady. Wydarzenie to przyciągnęło nie tylko wielu honorowych gości, ale także liczne grono mieszkańców Zamościa, którzy z ciekawością obserwowali przebieg obchodów. Na Rynku Wielkim dostępne były również specjalnie przygotowane stoiska okolicznościowe, które można było odwiedzić podczas trwania imprezy.