Prace związane z budową sieci sanitarnych i kanalizacyjnych w Łukowie

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej (PUIK) w Łukowie jest odpowiedzialne za wykonywanie inwestycji, które obejmują budowę nowych sieci sanitarnych i kanalizacyjnych przy ulicy Maryli Wereszczakówny w tym samym mieście. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 400 tysięcy złotych. Prace będę realizowane w obszarze, gdzie obecnie powstają nowe bloki mieszkalne.

W bliskim sąsiedztwie nowo powstałych sieci znajduje się żłobek oraz siedziba sądu rejonowego. Paweł Krasuski, prezes PUIK w Łukowie, wyraził nadzieję, że prace drogowe, które obejmują budowę chodników, dróg oraz ścieżek rowerowych, zostaną zakończone po ukończeniu prac związanych z ich inwestycją. Prezes Krasuski zapewnił również, że do końca bieżącego roku zostaną wykonane najważniejsze prace związane z tym terenem.

Równolegle prowadzone są prace przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w pobliżu kościoła Świętego Brata Alberta w Łukowie. To zadanie umożliwi podłączenie do sieci nowych odbiorców. Prace nad tym projektem wykonuje miejska spółka.