Protesty mieszkańców Chełma przeciwko budowie spalarni odpadów medycznych

EMKA S.A., przedsiębiorstwo z siedzibą w Żyrardowie, nabyło teren poprzednio należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie, lokalizowany przy ulicy Towarowej. Firma planuje wykorzystać ten grunt do budowy zakładu zajmującego się „odzyskiem energii z opadów”. EMKA S.A. jest specjalistą w dziedzinie utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jednakże, ta propozycja inwestycyjna spotyka się z gwałtownym sprzeciwem ze strony społeczności lokalnej Chełma.

Niezadowolenie mieszkańców miasta zostało wyraźnie pokazane podczas spotkań rad osiedlowych, które odbyły się w czerwcu na osiedlach: Kościuszki, Śródmieście oraz Dyrekcja Dolna. Kampania zbierania podpisów przeciwnych realizacji tego projektu jest nadal prowadzona. Powołano również Komitet Społeczny Aglomeracja Chełm Przeciw Spalarni, który stanowi przedstawiciela protestujących.

Dodatkowo, lokalny oddział Platformy Obywatelskiej także wyraził swoje niezadowolenie w związku z planowaną budową spalarni odpadów medycznych. To pokazuje, że sprzeciw wobec tej inwestycji jest powszechny i ma silne poparcie społeczne wśród mieszkańców Chełma.