Spotkania Trzech Kultur – festiwal celebrujący różnorodność Wojsławic

Festiwal o nazwie Spotkania Trzech Kultur to wydarzenie o unikalnej atmosferze, które każdego roku przyciąga tłumy odwiedzających. Jest to miejsce, gdzie znajdują się zarówno kościół, cerkiew jak i synagoga. Na terenie tych sakralnych budowli, nadchodzącej niedzieli, 30 lipca, rozlegać się będą dźwięki muzyki oraz pieśni w trzech językach.

Wojsławice przez stulecia były miejscem, gdzie harmonijnie obok siebie egzystowały trzy kultury: polska, ukraińska i żydowska. Wspólne życie przedstawicieli tych różnorodnych społeczności ukształtowało charakter miasta, definiując jego tożsamość i kształtując dziedzictwo kulturowe.

W trakcie festiwalu Spotkania Trzech Kultur zorganizowane zostaną różnorodne działania odnoszące się do każdej ze wspomnianych kultur i religii. Te wydarzenia nawiązują do tradycji i praktyk, które były niegdyś na porządku dziennym w Wojsławicach. Program festiwalu obejmuje m.in. nabożeństwa, koncerty, a także wystawy.