Wsparcie finansowe dla zabytków Tomaszowa Lubelskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tomaszowa Lubelskiego, która odbyła się 14 lipca, radni podjęli decyzję o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane. Dotyczyć to ma obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie miasta, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Kwota przeznaczona na te cele wynosi 60 tysięcy złotych.

Środki finansowe zostaną przekazane dwóm parafiom: rzymskokatolickiej parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz prawosławnej parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, obie znajdujące się w Tomaszowie Lubelskim. W jaki sposób wykorzystane będą te fundusze?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Monikę Teterycz, sekretarz Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, parafia katolicka planuje wykorzystać przyznane środki na techniczną i estetyczną konserwację wieży oraz frontu kościelnego. Tymczasem, parafia prawosławna zamierza kontynuować prace konserwatorskie w zabytkowej cerkwi w Tomaszowie Lubelskim, korzystając z otrzymanej dotacji.