Pamięć heroicznej przeszłości Zamościa uwieczniona na tablicy pamiątkowej

Poświęcenie tablicy pamiątkowej przewidziane jest ku czci Żołnierzy Zrzeszenia WiN i II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, którzy służyli pod komendą płk. Mariana Pilarskiego, znanego pod pseudonimem „Jar”. Ceremonia jej instalacji ma miejsce na zamojskiej Rotundzie, a organizacją wydarzenia zajmują się Rodziny Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej pod dowództwem płk. Mariana Pilarskiego „Jar”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Wybranie daty odsłonięcia tablicy nie jest przypadkiem, ale świadomym wyborem. Wydarzenie to nastąpi w sobotę, 22 lipca. Jakie jest znaczenie tej daty? Za czasów Polski Ludowej, 22 lipca był dniem Narodowego Święta Odrodzenia Polski, które było najbardziej znaczącym świętem narodowym obchodzonym do roku 1989. Tego dnia odbywały się obchody upamiętniające ogłoszenie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Jednak w tym roku, 22 lipca w Zamościu będzie dniem upamiętnienia innych bohaterów – tych, którzy zdecydowali się stawić czoła komunizmowi i zostali represjonowani przez ówczesne siły bezpieczeństwa. Celem tablicy pamiątkowej jest uhonorowanie tych, którzy walczyli za wolność kraju i byli niesprawiedliwie prześladowani.