Wystawa prac Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie otrzymało ekskluzywną kolekcję 18 dzieł sztuki od Tamares Łempickiej, znanego artysty pochodzenia polskiego, który wrócił z Meksyku. Ekspozycja zawiera 12 obrazów olejnych oraz 6 rysunków. Oficjalne otwarcie wystawy miało miejsce w piątek, 23 czerwca, a od dnia następnego prezentacja stała się dostępna dla mieszkańców Lublina oraz przybyłych turystów.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wyraził swoją radość z powodu powrotu dzieł Tamary Łempickiej do Polski, co było zgodne z jej życzeniami. W liście skierowanym do uczestników wernisażu podkreślił, że starania o zakup prac artystki trwały zaledwie kilka miesięcy i zostały pomyślnie zakończone.

Zdaniem ekspertów zajmujących się twórczością Tamary Łempickiej, eksponaty zaprezentowane na wystawie w lubelskim muzeum mają ogromne znaczenie naukowe dla badania jej dorobku artystycznego. Kolekcja obejmuje prace reprezentujące różne okresy twórczości Łempickiej, tworzone przez nią przez ponad 50 lat.