Żniwa i ryzyko pożarów: Wyzwanie dla rolników w powiecie zamojskim

Żniwa to okres, który dla rolników jest zarówno istotny, jak i nacechowany ciężką pracą i licznymi wyzwaniami. Jest to również czas, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów jest znacznie większe. Wymaga to od gospodarzy dodatkowej ostrożności i przestrzegania pewnych kluczowych zasad. W ubiegłym roku, tylko na terenie powiatu zamojskiego, podczas żniw miało miejsce aż piętnaście pożarów.

2019 rok okazał się szczególnie trudny dla mieszkańców powiatu zamojskiego pod względem liczby pożarów. Jednym z przykładów jest incydent, który miał miejsce 6 sierpnia w Horyszowie Polskim (gmina Sitno). Doszło tam do zapalenia prasy do rolowania słomy. Pożar ten nie obył się bez znaczących strat – szacunkowe koszty wyniosły 40 tysięcy złotych.

Inna sytuacja miała miejsce w Czołkach (również gmina Sitno), gdzie doszło do zapłonu przedziału silnikowego w kombajnie zbożowym. Na szczęście szybka reakcja właściciela maszyny, który odpowiednio wykorzystał gaśnicę, uniemożliwiła rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, straty finansowe były znaczne i zostały oszacowane na około 15 tysięcy złotych.