Debata polityczna na dożynkach w Skierbieszowie: stan służby zdrowia i nadchodzące wybory

Podczas tradycyjnych dożynek powiatowych w Skierbieszowie, dwaj politycy, Ryszard Madziar i Krzysztof Gałaszkiewicz, przemówili na temat sytuacji w służbie zdrowia oraz zbliżających się wyborów. Wybrali to miejsce, aby podzielić się swoimi refleksjami na temat obecnej sytuacji politycznej i społecznej.

Ryszard Madziar, pełnomocnik partii Prawo i Sprawiedliwość w okręgu Chełm, przedstawił swoją ocenę ostatnich czterech lat w Polsce. Określił ten okres jako niezwykle trudny dla kraju, głównie z powodu pandemii COVID-19 oraz konfliktu na Ukrainie. Jednak pomimo tych wyzwań, udało się uniknąć katastrofy dzięki determinacji rządu. Madziar podkreślił, że miliardy złotych przeznaczone na pomoc dla polskich przedsiębiorców sprawiły, że wiele firm uniknęło upadłości, a gospodarka kontynuuje rozwój. O szczególnej korzyści z działań rządu mówił w kontekście wschodniej Polski, zaznaczając, że województwo lubelskie otrzymało miliardy złotych na inwestycje infrastrukturalne i rozwój edukacji.

Z kolei Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, skupił się na kwestiach służby zdrowia w regionie. Przyznał, że choć obserwuje się rozwój sprzętowy placówek medycznych, to jednak boryka się z problemem niedoboru lekarzy – skutkiem zaniedbań z przeszłości polegających na niedostatecznym kształceniu kadry medycznej. Gałaszkiewicz zapewnił jednak, że sytuacja zaczyna się poprawiać, chociaż wymaga to czasu potrzebnego na odpowiednie przygotowanie nowej generacji profesjonalistów medycznych.