"Nauczyciel w podróży" – wyniki konkursu ogłoszone przez Centrum Kultury w Lublinie

Zaprezentowane zostały rezultaty otwartego konkursu „Nauczyciel w podróży”, zorganizowanego pod patronatem Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec, przez Centrum Kultury w Lublinie. Konkurs cieszył się zainteresowaniem, o czym świadczy 10 zgłoszeń, które wpłynęły na adres organizatora.

Każde ze zgłoszeń spełniło założone przez organizatora kryteria formalne, co pozwoliło na ich uwzględnienie w procesie selekcji, która miała miejsce 28 sierpnia 2023 roku. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich nadesłanych propozycji.

Przedmiotowe wydarzenie odbywa się w ramach Programu Przestrzenie Sztuki. Jest on finansowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego realizacja leży w rękach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. W Lublinie za lokalne prowadzenie programu Przestrzenie Sztuki odpowiada Centrum Kultury.