Planowana przebudowa ul. Zana w Lublinie – przetarg na opracowanie projektu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie dał zielone światło dla ogłoszenia przetargu dotyczącego opracowania kompleksowego planu przebudowy ulicy Zana. W ramach tego zadania, eksperci będą musieli zaproponować rozwiązania dla całej arterii o długości 2,5 kilometra. Aspekt, który przejdzie gruntowną modyfikację, to nawierzchnia drogi, a także zostaną dodane buspasy.

Proces przetargowy zarządzany przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie koncentruje się na stworzeniu kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ulicy Tomasza Zana. Dotyczy to odcinków pomiędzy ulicą Nadbystrzycką a aleją Kraśnicką, a także obejmuje nadzory autorskie. Wszystko to będzie miało miejsce na całej długości arterii, wynoszącej około 2,5 km. Ulica Tomasza Zana jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych znajdujących się w dzielnicach Rury i Konstantynów w Lublinie. Na całym tym odcinku utrzymywana jest infrastruktura trolejbusowa.

Podmiot zamawiający podkreśla, że koncepcja powinna zawierać propozycje dotyczące geometrycznych rozwiązań przebudowy układu drogowego na ulicy T. Zana. Powinno to uwzględniać różne scenariusze przebudowy skrzyżowań, biorąc pod uwagę w pierwszym wariancie zaprojektowanie pasów do skrętu w lewo na czterech skrzyżowaniach z ulicami Jana Sawy, Juranda/Wallenroda, Brzeską i Faraona.

Planowana do przebudowy droga powiatowa pozostanie jednojezdniową arterią z czterema pasami ruchu, natomiast na odcinku od ulicy Krasińskiego do alei Kraśnickiej – z dwoma pasami ruchu. Droga klasy Z została przyjęta z nośnością wynoszącą 115 kN. Inwestycja przewiduje remont nawierzchni jezdni, w tym wyznaczenie buspasów. Będzie również konieczne wyremontowanie sygnalizacji świetlnej, kanałów technologicznych, oświetlenia i chodników. Przewiduje się budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i pawilonu sanitarnego dla potrzeb Zarządu Transportu Miejskiego. Ponadto trakcja trolejbusowa, zjazdy oraz miejsca postojowe również wymagają remontu. Planowany jest również remont przejścia podziemnego.

– Planujemy ubiegać się o finansowanie, składając wniosek o środki unijne na ten projekt w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jednak najpierw musimy mieć gotową dokumentację projektową, dlatego rozpoczynamy procedurę wyboru wykonawcy tego zadania. Projekt określi precyzyjny zakres inwestycji oraz koszt jej realizacji – deklaruje prezydent Lublina, Krzysztof Żuk.