Prezentacja kultury żydowskiej na Lubliner Festival

Ożywienie kultury żydowskiej za pośrednictwem muzyki – taką misję podejmie zbliżający się Lubliner Festival. Tę wyjątkową imprezą, dedykowaną różnym aspektom kultury żydowskiej, jak kabarety, pieśni chasydzkie i muzyka klezmerska, Lublin będzie gościł od 6 do 13 sierpnia. Będzie to już czwarta edycja tego festiwalu.

Etel Szyc, dyrektorka Lubliner Festival, podkreśliła znaczenie tego festiwalu dla odtwarzania atmosfery nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Szyc wyraziła przekonanie, że festiwal wypełnia lukę kulturową, pozwalając na pielęgnowanie i promowanie bogactwa kultury żydowskiej.

Szyc dodała, że Lubliner Festival jest okazją do zanurzenia się w historii Żydów Lublina i doświadczenie ich kultury. Poprzez połączenie tradycyjnych elementów z nowoczesnymi formami ekspresji artystycznej, festiwal ma na celu ułatwienie mieszkańcom miasta kontaktu z kulturą swoich dawnych sąsiadów i przyjaciół.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez organizatorów, podczas tygodniowych obchodów Lubliner Festival zaprezentowane zostaną różne nurty muzyczne związane z kulturą żydowską. Obejmują one zarówno pieśni chasydzkie i lirykę, jak i kabaret żydowski oraz muzykę klezmerską. Program będzie uwzględniał również współczesne interpretacje muzyki inspirowanej tradycją Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich.

Na festiwalu wystąpią renomowani artyści, w tym laureat nagrody Grammy i jeden z najbardziej uznanych na świecie wykonawców muzyki klezmerskiej – Frank London. Wśród artystów znajdzie się również Lorin Sklamber z USA, współzałożyciel nowojorskiego zespołu Klezmatics, znany wokalista gospel Joshua Nelson oraz międzynarodowa grupa Dobranotch z Niemiec.