Zamknięcie części ulicy Wojciechowskiej w Lublinie

Według informacji podanych przez Ratusz w Lublinie, od środy 2 sierpnia do końca tego miesiąca, ulica Wojciechowska na odcinku skrzyżowania z ulicą Bliską będzie wstrzymana dla ruchu drogowego. Zmiana ta nie będzie jednak miała wpływu na autobusy miejskie oraz mieszkańców przyległych do tej trasy posesji, dla których utrzymany zostanie dwukierunkowy ruch.

Zgodnie z komunikatem Urzędu Miasta Lublin, od środy nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojciechowskiej. Powodem tych zmian jest realizacja prac drogowych na tym odcinku.

Ratusz poinformował również, że ulica Wojciechowska na czas prowadzenia prac będzie zamknięta dla normalnego ruchu. Jednakże, autobusy komunikacji miejskiej, mieszkańcy ulicy Bliskiej oraz kierowcy, którzy muszą dotrzeć do swoich posesji, będą mogli korzystać z tej drogi dwukierunkowo.

Planowane prace drogowe spowodują chwilowe zawężenie ulicy Wojciechowskiej do maksymalnej szerokości 5,5 metra. Prace te będą prowadzone tak blisko krawędzi drogi, jak to tylko możliwe, aby minimalizować ich wpływ na ruch samochodowy i pieszych.

Prace przy rekonstrukcji ulicy Wojciechowskiej są częścią większej inwestycji planowanej na ulicy Bliskiej. Ta ostatnia zakłada budowę nowej drogi o szerokości 6 metrów, z chodnikami obustronnie o szerokości 2 metrów, oświetleniem i kanalizacją.