Zaproszenie do udziału w XV. Konkursie na Medale i Wyróżnienia Specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Głowa Miasta Lublin z entuzjazmem zachęca do udziału w piętnastej edycji Konkursu na Medale i Wyróżnienia Specjalne. Celem tego wydarzenia jest uznanie i docenienie zarówno jednostek, jak i instytucji czy organizacji, które swoimi działaniami lub osiągnięciami wpłynęły na aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie, w których możliwe jest zgłaszanie kandydatów. Pierwsza kategoria to „Wybitne Osiągnięcia Osób z Niepełnosprawnością”, skierowana do tych, którzy pomimo swojej niepełnosprawności odnieśli znaczące sukcesy zawodowe, artystyczne czy sportowe. Ich historie są źródłem inspiracji i dowodem na to, że determinacja oraz zaangażowanie mogą prowadzić do niezwykłych rezultatów.

Druga kategoria „Realizacja Przedsięwzięć na Rzecz Aktywizacji i Integracji Osób z Niepełnosprawnością” skupia się na jednostkach, które angażują się w tworzenie projektów mających na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami. Ich wysiłki przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartego i równego społeczeństwa.

Ostatnia, trzecia kategoria „Zaangażowanie Instytucji/Organizacji w Działalność na Rzecz Aktywizacji i Integracji Osób z Niepełnosprawnością” dedykowana jest instytucjom oraz organizacjom aktywnie działającym na rzecz społecznej i zawodowej aktywizacji oraz integracji osób z niepełnosprawnościami, przyczyniając się do tworzenia bardziej wspierającego środowiska.

Chcąc zgłosić kandydata do konkursu, należy przygotować pełną aplikację zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę kandydata, dane zgłaszającego, czytelny podpis kandydata lub osoby zgłaszającej, uzasadnienie (maksymalnie jedna strona A4), zgodę kandydata na udział w konkursie, zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku oraz ewentualne załączniki potwierdzające osiągnięcia lub realizowane projekty.