Europejski Tydzień Mobilności: Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Mobilności (ETM) to inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej, którą celem jest promowanie zdrowych nawyków podróżowania wśród mieszkańców miast europejskich. Ta kampania, obchodzona od 16 do 22 września każdego roku, ma na celu skłonić ludzi do rezygnacji z transportu szkodliwego dla środowiska i zdrowia oraz zachęcić do korzystania z bardziej ekologicznych form przemieszczania się. Istotą ETM jest promocja zrównoważonego transportu miejskiego, który ma przyczynić się do zmiany przyzwyczajeń mobilnościowych społeczeństwa.

Tegoroczna edycja, będąca już 22. odsłoną tego wydarzenia, ma na celu skierować motywacyjny impuls do wszystkich dotychczasowych i potencjalnych uczestników. Władze miast i gmin są zachęcane do kontynuowania trendów sprzyjających mobilności obserwowanych w poprzednim roku, takich jak rosnąca aktywność mobilna oraz zwiększone wykorzystanie nisko- lub bezemisyjnych środków transportu. Celem jest także motywowanie osób do utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz do wyboru środków transportu, które mają niewielki wpływ na środowisko i są korzystne dla zdrowia innych osób.