„Książka za worek śmieci” – Lublin wspólnie sprząta Bystrzycę

W Lublinie, podobnie jak w wielu innych metropoliach Polski, prowadzona jest ekologiczna akcja pod hasłem „Książka za worek śmieci”. Jej celem jest oczyścić nasze najbliższe otoczenie z niepotrzebnych odpadów. To wydarzenie ma miejsce w sobotę, 16 września, a jego uczestnicy skupią się na terenie wzdłuż rzeki Bystrzycy. Osoby, które zdecydują się dołączyć do tej inicjatywy i zarejestrują swoje uczestnictwo, otrzymają jako podziękowanie książki.

Terenem, który będzie sprzątany w ramach akcji w Lublinie, jest obszar wzdłuż rzeki Bystrzycy. Dokładniej, czystka potrwa od miejsca znajdującego się pod wiaduktem kolejowym, aż do tamy Zalewu Zemborzyckiego. Te działania będą miały miejsce wzdłuż ścieżki rowerowej. Start akcji zaplanowany jest na godzinę 10:00 rano, a punkt zbiórki znajduje się na początku trasy rowerowej, zaraz za kładką przy wiadukcie kolejowym.

Podczas ubiegłorocznej edycji tej akcji w Lublinie, wolontariusze zebrali aż 33 worki pełne śmieci. Dzięki ich zaangażowaniu, możliwe było przywrócenie czystości tej części miasta.