Mieszkańcy Lublina, w tym cudzoziemcy, będą głosować w dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego

Nadchodzi piątek, który w Lublinie oznacza start dziesiątej edycji głosowania na projekty związane z budżetem obywatelskim. Władze miasta zdecydowanie mobilizują do udziału również obcokrajowców, wśród których dużą grupę stanowią obecni tu Ukraińcy. Niestety, problemem jest konieczność wypełnienia tradycyjnej karty do głosowania wyłącznie w języku polskim.

Tegoroczna, dziesiąta już edycja głosowania na projekty budżetu obywatelskiego w Lublinie przewiduje podział ponad 14 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację różnorodnych projektów zgłoszonych przez mieszkańców. To przykładowo remonty dróg, tworzenie placów zabaw i parków czy organizacja zajęć dla różnych grup wiekowych. Każda osoba zamieszkująca Lublin ma możliwość oddania czterech głosów: dwa z nich mogą zostać przeznaczone na projekty dzielnicowe, a dwa na inicjatywy ogólnomiejskie.

Mieszkańcy Lublina posiadający stałe zameldowanie mają możliwość głosowania zarówno online, jak i w tradycyjny sposób – poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny w jednym z punktów wyznaczonych przez władze miasta. Do takich miejsc zaliczają się między innymi filie biblioteki publicznej czy Biura Obsługi Mieszkańców. Co istotne, prawa do udziału w głosowaniu mają także cudzoziemcy mieszkający w Lublinie, w tym uciekinierzy i uciekinierki z Ukrainy, którzy w obliczu konfliktu zbrojnego zdecydowali się osiedlić właśnie tutaj.