Rozwój infrastruktury po naprawie budżetu państwa – uwagi premiera Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki, podczas swojej wizyty w Tomaszowie Lubelskim, podkreślił, że inwestycje we wszystkich dziedzinach, takich jak infrastruktura drogowa, opieka zdrowotna, edukacja, oświata, domy kultury czy strażackie remizy, są możliwe dzięki usprawnieniu zarządzania budżetem państwa. W swoim przemówieniu z 8 września podkreślił rolę tego procesu w rozwoju każdego regionu Polski.

Po spotkaniu z obywatelami powiatu tomaszowskiego w piątek (8 września), premier Morawiecki udał się do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. Tam wyraził wdzięczność samorządom lokalnym, które pracują na rzecz zapewnienia możliwości dynamicznego rozwoju gospodarczego dla lokalnych społeczności w Polsce. Podkreślił również znaczenie stworzenia warunków, które zachęcają ludzi do pozostania i powrotu do swoich rodzimych miejscowości – nie tylko do urodzenia się i zdobycia podstawowej edukacji, ale także do budowania pełnego życia.

Premier dodał, że kluczowe znaczenie w tym kontekście ma zapewnienie wysokiej jakości życia. Wyraził swoje zadowolenie z planowanej inwestycji w Tomaszowie Lubelskim, odnosząc się do przewidywanej rozbudowy lokalnego szpitala.