Lublin wygrywa IV edycję konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt" za inicjatywy dotyczące retencji wód opadowych

Lublin został uhonorowany w IV edycji prestiżowego konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” za swoje innowacyjne podejście do gromadzenia wód opadowych. Wyróżniono go za stworzenie centrów zielonych poprzez zakładanie rabat z roślinnością drzewiastą i krzewiastą oraz za pionierski projekt miejskich ogrodów deszczowych.

Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i rozwoju, podkreślił, że miasto konsekwentnie prowadzi działania na rzecz poprawy mikroklimatu oraz retencji wód. Nie tylko wprowadza się „zielone” przestrzenie poprzez rozszczelnienie utwardzonych nawierzchni i tworzenie na nich zielonych rabat z nasadzeniami drzew i krzewów, ale także stawia na innowacyjne rozwiązania takie jak miejskie ogrody deszczowe. Takie projekty mają istotny wpływ na optymalizację warunków życia dla mieszkańców, a otrzymane wyróżnienie jest dowodem uznania dla tych działań.

Konkurs docenił szczególnie miejskie inicjatywy dotyczące zatrzymania wody w centralnej części miasta. Przykładem są odrestaurowane aleje wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Chopina, które ozdobiono kwitnącymi krzewami. Te działania nie tylko zwiększyły estetykę miejsca, ale również przyczyniły się do rozwoju bioróżnorodności.