Program Powszechnej Nauki Pływania „Lubelskie Pływające Przedszkolaki” rozpoczął kolejną edycję

W dniu 4 października 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Lubelskie Pływające Przedszkolaki”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Lublina oraz delegat Polskiego Związku Pływackiego.

Program, którego celem jest powszechna nauka pływania wśród przedszkolaków z Lublina, jest realizowany przez miasto od roku szkolnego 2012/2013. Obejmuje on dzieci w wieku 6 lat, zamieszkałe na terenie Lublina i uczęszczające do miejscowych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczególny nacisk kładziony jest na umożliwienie udziału w programie dzieciom pochodzącym z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie opłacić komercyjnych zajęć pływackich.

Niezwykle istotnym aspektem programu jest fakt, że prowadzi on do zdobycia podstawowych umiejętności pływackich przez dzieci, promuje aktywny tryb życia oraz zachęca do kontynuowania nauki pływania w przyszłości. Istnieje również nadzieja, że program może przyczynić się do odkrycia młodych talentów w dziedzinie pływania.

Zajęcia są prowadzone bezpłatnie przez profesjonalnych trenerów i instruktorów związanych ze Stowarzyszeniem Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin. Dzieci biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów, a każdemu z uczestników zapewniona jest bezpłatna wyprawka na zajęcia. Cały kurs trwa 20 godzin i odbywa się na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie.