Pamięć i szacunek dla przodków: inicjatywa zniczy na kresach

Współpraca pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy (OHP) w Lublinie i TVP3 Lublin, pozwoliła na realizację corocznej akcji polegającej na zbieraniu i dostarczaniu zniczy na polskie groby znajdujące się za wschodnią granicą. Dzięki zorganizowanym wolontariuszom oraz pracownikom stacji telewizyjnej, udało się dotrzeć do tych często zapomnianych miejsc z tysiącami zniczy, świetlących pamięć o zmarłych.

Inicjatywa ta ma już kilkunastoletnią tradycję i jest odpowiedzią na potrzebę serca. Polskie miejsca pochówku za wschodnią granicą są często zaniedbane, dlatego wolontariusze zrzeszeni wokół komendy OHP podejmują starania, aby ocalić je od zapomnienia.

TVP3 Lublin jest aktywnie zaangażowany w tę akcję od wielu lat. Znicze i wkłady, które później zostaną zapalone na kresowych nekropoliach, można przynosić bezpośrednio do siedziby stacji przy ulicy Raabego w Lublinie. Dodatkowo 1 listopada wolontariusze będą obecni na lubelskich cmentarzach, zbierając znicze do dalszego transportu.

Właśnie w pierwszych dniach listopada planowane jest wysłanie pierwszej partii zniczy na Wschód, by upamiętnić polskie groby i pokazać, że pamięć o nich jest wciąż żywa.