Praktyczne szkolenie dla studentów architektury Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska proponuje swoim studentom architektury nietypowe zajęcia, które mają na celu pogłębienie ich zrozumienia dla utrudnień codziennego życia osób z niepełnosprawnościami. Działania te mają przyczynić się do opracowywania przez nich projektów, które pozwolą na eliminowanie barier architektonicznych.

Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik Politechniki Lubelskiej, poinformowała o planach na nadchodzący czwartek – studenci architektury będą mieli okazję doświadczyć na własnej skórze, jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, niewidomych, niedowidzących oraz osób starszych. Plan jest taki, że studenci będą mieli możliwość korzystania z wózków inwalidzkich, kul, balkoników oraz specjalnych gogli symulujących problemy ze wzrokiem.

Takie podejście ma za zadanie zapewnić lepsze zrozumienie wyzwań stawianych przed osobami z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Dzięki temu studenci będą mogli skoncentrować swoje wysiłki na znajdowaniu efektywnych rozwiązań, które sprawią, że bariery architektoniczne staną się mniej ograniczające dla osób z niepełnosprawnościami.