Rozpoczęcie Lubelskich Dni Zdrowia Psychicznego: Konferencja „Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Psychiatria oparta na wartościach”

W dniu jutrzejszym, 10 października, w ramach projektu „Zdrowie psychiczne – ku samodzielności i niezależności …” prowadzonego przez Urząd Miasta Lublin, odbędzie się konferencja inaugurująca Lubelskie Dni Zdrowia Psychicznego pod tytułem „Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Psychiatria oparta na wartościach”.

Monika Lipińska, Wiceprezydent Miasta Lublin ds. Społecznych, podkreśla znaczenie troski o zdrowie psychiczne mieszkańców. Mówi, że jest to kluczowy obszar działań miasta, szczególnie w kontekście nasilających się kryzysów psychicznych wśród różnych grup wiekowych. Miasto konsekwentnie podejmuje inicjatywy mające na celu propagowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dostarczanie niezbędnej pomocy potrzebującym. Obecnie realizowane są dwa projekty w tym zakresie, które obejmują liczne działania edukacyjne i informacyjne, takie jak warsztaty czy grupy wsparcia.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto, przy al. Solidarności 7. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia a pomocą społeczną oraz funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego w Polsce. W panelach dyskusyjnych i wykładach uczestniczyć będą eksperci z dziedziny psychiatrii, profesjonaliści mający doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, pomocy społecznej i terapii, a także osoby dotknięte kryzysem psychicznym i ich bliscy. Tło konferencji stanowić będzie wystawa prac Aleksandra Dmowskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.