Rozwój lokalnych społeczności w Lublinie: drugi etap "Planu dla Dzielnic"

W ramach miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”, spacer po lubelskiej dzielnicy Bronowice zakończył drugi etap tej inicjatywy. W tym etapie kluczowa była wizytacja najistotniejszych miejsc z punktu widzenia lokalnych społeczności – to zapewniają przedstawiciele Miasta, którzy odwiedzali te miejsca we współpracy z mieszkańcami. Z kolei trzeci etap projektu, który polega na przeprowadzaniu warsztatów, jest już realizowany w prawie 70% – do tej pory zorganizowano ich 19 z planowanych 27. Na podstawie wniosków zgromadzonych podczas tych spotkań, zaczynają powstawać strategie rozwoju poszczególnych dzielnic Lublina.

Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin, podsumowuje ostatnie działania w ramach „Planu dla Dzielnic” i wytycza kierunek dalszych działań. – Za nami jest już kolejna faza projektu, podczas której wspólnymi siłami mieszkańców i przedstawicieli miasta omawialiśmy najważniejsze wyzwania stojące przed każdą dzielnicą – mówi. – Zbliżamy się także ku końcowi etapu warsztatowego. Na podstawie wniosków ze wszystkich spotkań, będziemy w stanie sporządzić 27 strategii, które pokażą nam kierunek rozwoju dla każdej z części Lublina. Dotychczasowe dyskusje pozwoliły nam również na zidentyfikowanie wielu problemów, które możemy szybko i skutecznie rozwiązać, odpowiadając tym samym na najbardziej pilne potrzeby lokalnych społeczności. – dodaje prezydent. – Część postulatów zgłoszonych podczas tych dyskusji i spacerów już zrealizowaliśmy, a pozostałe badamy pod kątem możliwości ich uwzględnienia w budżecie na przyszły rok. – informuje Żuk. – Do tej pory na te cele przeznaczyliśmy blisko 6 milionów złotych.