Wybranie wykonawcy projektów modernizacji infrastruktury drogowej w Lublinie

Miasto Lublin podjęło decyzję w sprawie wyboru wykonawców dla kilku kluczowych inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej. Te projekty obejmują rozbudowę ulicy Zorza, opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Zana oraz wprowadzenie usprawnień związanych z poprawą bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych.

Planowana na ten rok rozbudowa ulicy Zorza, od odcinka ulicy Głuskiej aż do granic miasta, została oszacowana na kwotę przekraczającą 19,5 miliona złotych. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się utrzymanie obecnego układu drogowego tej ulicy. Inwestycja ma na celu stworzenie jednojezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra każdy, a także budowę chodników po obu stronach jezdni. Projekt obejmuje również realizację nowej sieci kanalizacji deszczowej i systemu oświetlenia.

W bieżącym roku powstaną również azyle dla pieszych, wyświetlacze prędkości oraz dodatkowe elementy mające na celu uspokojenie ruchu na wybranych przejściach dla pieszych w Lublinie. Łączna wartość tej inwestycji wynosi ponad 657 tysięcy złotych i obejmuje obszar wokół ulic: Zemborzyckiej, Wileńskiej, Zana, al. Witosa, Krańcowej oraz Nałęczowskiej.

W ramach strategii rozbudowy infrastruktury miejskiej, Lublin ogłosił także przetarg na budowę nowej arterii komunikacyjnej na ulicy Sławinek i przebudowę kładki na ulicy Filaretów. Terminy otwarcia ofert zaplanowano na 19 i 24 października.