Zaktualizowane stawki podatków od nieruchomości w Lublinie na rok 2024

W Lublinie, Rada Miasta zatwierdziła nowe stawki podatku od nieruchomości na nadchodzący rok 2024. Nowe stawki dotyczą terenów gospodarczych, budynków i ich części, a także gruntów.

Pierwsza kategoria obejmuje grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, roczna stawka podatku wynosi 1,34 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Również uwzględniono stawki dla gruntów położonych pod wodami powierzchniowymi – zarówno stojącymi jak i płynącymi – takimi jak jeziora czy sztuczne zbiorniki wodne. Tutaj opłata podatkowa to 6,66 zł za każdy hektar powierzchni.

Podatkiem objęte są również pozostałe grunty, w tym te wykorzystywane przez organizacje pożytku publicznego do prowadzenia odpłatnej statutowej działalności. W tym przypadku stawka rocznego podatku to 0,71 zł od 1 m² powierzchni.

Ostatnia kategoria dotyczy gruntów niezabudowanych, które znajdują się w obszarach rewitalizacji i są przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub mieszanej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli od momentu wejścia w życie tego planu w odniesieniu do konkretnych gruntów upłynęły 4 lata, a budowa nie została zakończona zgodnie z prawem budowlanym, stawka podatkowa wynosi 4,39 zł za każdy metr kwadratowy.