Apel lubelskiego Ratusza o wsparcie dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów zimą

Rola społeczności w pomaganiu potrzebującym jest kluczowa, a miasto Lublin podkreśla tę odpowiedzialność w sezonie zimowym. Władze miejskie zwracają szczególną uwagę na osoby samotne, osoby starsze i te z niepełnosprawnościami, które mogą wymagać dodatkowego wsparcia.

– W czasie zimy, nasza uwaga koncentruje się na sytuacji osób mieszkających w przestrzeni publicznej. Zachęcamy ich do skorzystania z dostępnych środków pomocy. Ważne jest, aby wszyscy byli czujni i zgłaszali przypadki osób potrzebujących pomocy, co pozwoli służbom miejskim na szybką i efektywną interwencję. Nasze działania początkowo polegają na zapewnieniu schronienia oraz zaspokojeniu najbardziej fundamentalnych potrzeb takich jak jedzenie i ciepłe ubrania. Ale również oferujemy pomoc przedmedyczną, opiekę i wsparcie psychologiczne, które jest niezwykle istotne – powiedziała Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.

– Nasz miejski system wsparcia skierowany jest nie tylko do osób doświadczających kryzysu bezdomności, ale również do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Jest zróżnicowany i dostosowany do indywidualnej sytuacji zdrowotnej, rodziny i warunków bytowych każdej osoby potrzebującej pomocy. Naszym celem jest promowanie samodzielności w codziennym życiu, a także zapewnienie niezbędnej opieki i poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich – dodała Lipińska.