Monika Orzechowska proponuje zmiany w infrastrukturze na ul. Wileńskiej w Lublinie

Monika Orzechowska, radna miasta Lublin reprezentująca klub prezydenta Krzysztofa Żuka, złożyła interpelację do urzędu miasta. Przedstawia w niej propozycję przesunięcia ścieżki rowerowej biegnącej przy ulicy Wileńskiej – od przystanku autobusowego przy budynku Wileńska 8 aż do skrzyżowania z ulicą Grażyny. Równocześnie sugeruje stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Wileńskiej. Te zmiany są postulowane przez mieszkańców okolicy.

Obecny układ przestrzenny zakłada, że ścieżka rowerowa usytuowana jest wzdłuż jezdni ulicy Wileńskiej. Orzechowska proponuje jej przeniesienie na pas równoległy do chodnika, który znajduje się przy terenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza. Taka zmiana pozwoliłaby na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych obok jezdni – tłumaczy radna w swojej interpelacji.

Orzechowska twierdzi, że podjęcie takich działań miałoby znaczący wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców budynków przy ul. Wileńskiej 8 i 10. Po utworzeniu tam postoju dla taksówek, brakuje tam teraz miejsc parkingowych.