Konsultacje społeczne na temat Polityki młodzieżowej Lublina zaplanowane na trzy dni

Chcielibyśmy przypomnieć o nadchodzących otwartych spotkaniach, które są częścią konsultacji społecznych dotyczących Polityki młodzieżowej Lublina. Wspólne dyskusje potrwają przez trzy dni, od poniedziałku do środy (20-22 listopada), podczas których uczestnicy będą mogli przedyskutować priorytety dla Lublina jako Miasta Młodych na horyzoncie 2030 roku. Informacje zwrotne na temat projektu dokumentu można przesyłać aż do 24 listopada, nie tylko na piśmie, ale również za pomocą formatów audio lub video. Osoby mające specjalne potrzeby, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mogą brać udział w konsultacjach.

– W procesie przygotowania dokumentu, stawiamy na szeroką partycypację społeczną, chcąc zaangażować zarówno młodzież, jak i osoby pracujące dla jej dobra. Z szacunkiem dla różnorodności stylów i języków komunikacji, testujemy nowy sposób gromadzenia opinii i uwag od mieszkańców Lublina podczas dyskusji na temat polityki dla młodzieży. Zachęcamy do przesyłania uwag i opinii w formie video lub audio, jako część nowego podejścia, które ma na celu zapewnienie równej reprezentacji wszystkich zainteresowanych grup. Oprócz organizowania spotkań w miejscach dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami, oferujemy również tłumaczenia na język migowy – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.