Obchody Dnia Wszystkich Świętych i kwesta na rzecz ochrony zabytków cmentarza w Lublinie

Dzisiejszy dzień, to moment szczególny dla Kościoła katolickiego – obchodzimy bowiem Wszystkich Świętych. Jest to święto dedykowane tym wszystkim chrześcijanom, którym dane było doświadczyć zbawienia. Przybywamy wówczas na cmentarze, by odwiedzić groby tych, których już nie ma wśród nas. To chwila, gdy wypowiadamy modlitwy za naszych zmarłych bliskich, wspominamy ich oraz zapalamy znicze – będące symbolami pamięci o nich. Ale jednocześnie składamy stroiki i kwiaty, które stanowią wyraz naszej troski i szacunku dla tych, którzy odeszli.

Jest to także moment rozpoczęcia 37. kwesty na rzecz renowacji starych nagrobków na znanej lubelskiej nekropolii przy ulicy Lipowej. Wolontariusze przeprowadzający zbiórkę mają nadzieję na liczne i hojne datki. Zebrane fundusze pozwolą na odbudowę i renowację zapomnianych przez lata miejsc pochówku położonych na cmentarzu przy Lipowej w Lublinie.

Ważnym elementem tego społecznego wysiłku jest Komitet Społeczny, założony w 1985 roku. Dzięki zebranym przez lata datkom, udało mu się odrestaurować ponad 300 nagrobków. Cmentarz na Lipowej w Lublinie to miejsce szczególne, gdzie spoczywają zasłużeni dla Polski ludzie, a ich groby zdobią dzieła wybitnych polskich rzeźbiarzy takich jak Konstanty Laszczka, Antoni Kurzawa czy Bolesław Syrewicz.