Poruszająca dyskusja na temat książki podczas spotkania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Jasne, listopadowe popołudnie 9 listopada 2023 r. przyniosło ze sobą wyjątkowe wydarzenie na kampusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tu właśnie zebrała się grupa zainteresowanych, by uczestniczyć w spotkaniu poświęconym fascynującej książce dra Andrzeja Grajewskiego pt. „Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978–1991)”. Ta przejmująca publikacja skupia się na reakcjach komunistycznych służb bezpieczeństwa na społeczno-polityczne działania Papieża pochodzącego z Polski.

Spotkanie, zorganizowane przez prestiżowy uniwersytet, rozpoczęło się od wprowadzenia ks. dra hab. Marka Słomki, który pełni funkcję dyrektora Ośrodka-Instytutu Jana Pawła II. Następnie miało miejsce oficjalne przedstawienie gości honorowych, którzy zostali zaproszeni na to wyjątkowe wydarzenie. Byli to dr Andrzej Grajewski, pełniący funkcję zastępcy redaktora naczelnego popularnego tygodnika „Gość Niedzielny”, dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i ks. dr Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie oraz prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.