Usprawnienia ruchu w okolicy nowego Dworca Lublin

Rozwiązania mające na celu poprawę dostępu do nowo wybudowanego Dworca Lublin oraz ulepszenie jego obsługi są wprowadzane przez władze miasta. Te działania obejmują m.in. wprowadzenie dodatkowych buspasów, jak również modyfikacje przeznaczeń pasów ruchu na niektórych skrzyżowaniach.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, zaznacza, że miejska infrastruktura jest dostosowywana pod kątem otwarcia Dworca Lublin dla mieszkańców i turystów. Duży nacisk kładziony jest na to, aby rozwiązania komunikacyjne na drogach prowadzących do nowego obiektu były przyjazne zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Część tych zmian obejmuje priorytet dla komunikacji zbiorowej poprzez tworzenie buspasów. Dlatego też wprowadzane są kompleksowe zmiany w organizacji ruchu, które mają przyczynić się do łatwiejszego i szybszego dojazdu do nowego Dworca. Prace drogowe już trwają w wyznaczonych miejscach.

Nowe buspasy planowane są na al. Unii Lubelskiej (od mostu na rzece Bystrzycy) i ul. Lubelskiego Lipca ’80, aż do zjazdu na teren Targów Lublin, w kierunku Dworca Lublin. W przeciwnym kierunku buspasy będą dostępne od skrzyżowania ulic Muzyczną i Stadionową. Dodatkowo, przewidziano buspasy na al. Piłsudskiego, na odcinku od pl. Bychawskiego do skrzyżowania z ul. Dolną Panny Marii. W kierunku pl. Bychawskiego buspas będzie przerwany na skrzyżowaniu z Al. Zygmuntowskimi.

Z nowych buspasów, które łącznie mają długość około 3,6 km, korzystać będą pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, Policja, Straż Miejska, motocykle oraz samochody elektryczne. Po wprowadzeniu tych zmian całkowita długość buspasów w mieście wyniesie ponad 18 km.