Czy żużel to odpowiedni kierunek promocji Lublina? Interpelacja radnych PiS dotycząca przeznaczenia 4,5 mln złotych na ten cel

Grupa radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości skierowała interpelację do prezydenta Lublina. Ich propozycja zakłada wygospodarowanie w budżecie miasta na rok 2024 aż 4,5 mln złotych. Te środki mają być przeznaczone na promocję Lublina za pośrednictwem sportu żużlowego.

Radni argumentują, że relacja między Miastem a lokalnym klubem żużlowym przynosi korzyści dla obu stron. W swojej interpelacji zaznaczyli, że właśnie dzięki wsparciu finansowym z budżetu miasta w poprzednich latach, drużyna mogła solidnie przygotować się do rywalizacji. Wyraźnym dowodem na skuteczność tego wsparcia jest zdobycie przez drużynę tytułu Wicemistrza Polski w 2021 roku oraz dwóch kolejnych Mistrzostw Polski w latach 2022-2023.

Takie sukcesy sportowe budują także pozytywną atmosferę zarówno na stadionie, jak i poza nim. Radni podkreślili, że dzięki entuzjastycznym i kreatywnym kibicom z Lublina, miasto zyskuje rozgłos nie tylko w całej Polsce, ale także poza jej granicami.