Spotkaj się z potencjalnymi pracodawcami na Lokalnych Targach Pracy i Edukacji Zawodowej w Lublinie

W Lublinie odbędzie się wydarzenie, które może okazać się kluczowe dla wszystkich poszukujących miejsca pracy lub chcących podnieść swój poziom kwalifikacji. Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej to inicjatywa skierowana również do uczniów oraz osób z niepełnosprawnościami, która ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy.

Te Targi będą wyjątkową okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami różnych firm i instytucji działających na rynku pracy. Udział wezmą też szkoły branżowe, instytucje edukacyjno-szkoleniowe oraz organizacje pozarządowe. Wszystko to, aby goście mieli możliwość zapoznania się z szerokim spektrum ofert pracy, wymaganiami stawianymi przez potencjalnych pracodawców, a także możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej odbędą się w hali Targów Lublin, przy ulicy Dworcowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 14:30, dając gościom wystarczająco dużo czasu na skorzystanie z możliwości, jakie dają Targi.