Walka ze smogiem w Lublinie: działania edukacyjne i programy wsparcia dla mieszkańców

Lublin nieustannie dąży do poprawy jakości powietrza, realizując różnorodne inicjatywy mające na celu ograniczenie smogu. Miasto implementuje szereg strategii, które obejmują działania edukacyjne skierowane do mieszkańców oraz programy wspierające wymianę starych pieców na paliwa stałe na bardziej eko-świadome systemy ogrzewania.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, podkreśla znaczenie tych działań: „Co roku podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu zwalczanie problemu smogu w naszym mieście. Kładziemy szczególny nacisk na edukację mieszkanek i mieszkańców Lublina w zakresie ochrony środowiska i promowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Każdy z nas ma możliwość przyczynienia się do tej walki – poprzez wymianę starego pieca na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, dbanie o zieleń miejską czy wybieranie środków transportu przyjaznych dla środowiska.”

Miasto oferuje wsparcie mieszkańcom w procesie wymiany starych pieców na paliwa stałe na ekologiczne systemy ogrzewania poprzez Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Program ten jest dostępny dla mieszkańców od 2013 roku i oferuje dofinansowanie do 50% kosztów wymiany systemu ogrzewania. Zakres wsparcia obejmuje m.in. wymianę na ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, olejowe, systemy hybrydowe (z wyłączeniem tych opartych na paliwach stałych) czy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o udzielenie dotacji do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Zaleca się jednak, aby po złożeniu wniosku wstrzymać się z wymianą systemu ogrzewania do momentu, aż pracownik urzędu potwierdzi pisemnie, że likwidowany piec jest jedynym źródłem ciepła w danej nieruchomości.