80. rocznica powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Rok obchodów z nauką i kulturą

W nowym roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie dumnie obchodzi 80 lat swojego istnienia. Uroczystości, które mają trwać przez cały rok, obejmują m.in. Kongres Marii Curie „Innowacja jest kobietą”, spotkania absolwentów oraz różne koncerty muzyczne. Obecnie, na przeszło 90 kierunkach studiów, edukację zdobywa na UMCS około 16 tysięcy studentów.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, zaznaczył, że głównymi punktami obchodów będą wydarzenia zaplanowane na październik. W tym miesiącu ma mieć miejsce uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Chce się to połączyć z obradami Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i spotkaniem rektorów należących do konsorcjum Alliance for European Universities ATHENA, którego UMCS jest członkiem od 2022 r.

„Zaplanowaliśmy szereg wydarzeń, które będą miały miejsce w kolejnych miesiącach tego roku. Program jest tworzony przez naszych pracowników, studentów, doktorantów oraz sympatyków uniwersytetu. Oczywiście, nie zabraknie wydarzeń artystycznych i koncertów, ale przewidzieliśmy również szeroki program naukowy i dydaktyczny, mający na celu popularyzację zarówno naszej uczelni, jak i całej kultury akademickiej” – tłumaczył rektor.

Wśród zaplanowanych wydarzeń znajduje się m.in. międzynarodowy Kongres Marii Curie „Innowacja jest kobietą”, wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Małgorzacie Witko z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie oraz sesja poświęcona 90. urodzinom prof. Krzysztofa Pomiana pod hasłem „Twarze Uniwersytetu – doktorzy honoris causa UMCS”.