Decyzja o podwyżce diet dla członków lubelskich Rad Dzielnic podczas najbliższej sesji Rady Miasta

Podczas najbliższej czwartkowej sesji Rady Miasta Lublin, radni będą rozpatrywać kwestię podwyżki diet dla członków lokalnych Rad Dzielnic. Ta sytuacja jest wynikiem działań Fundacji Wolności, która już w zeszłym roku wychodziła z inicjatywą wprowadzenia takich zmian. Pomimo tego, propozycja nie cieszy się uznaniem wśród samych radnych.

W Lublinie działa ponad 420 członków i członkiń Rad Dzielnic. Co ciekawe, mężczyzn jest nieco więcej, a średnia wieku tych osób to 51 lat. Są oni kluczowym elementem struktury samorządu na najniżej położonym szczeblu. Każdego miesiąca zbierają się na obrady, podczas których dyskutują o problemach dotykających ich dzielnic oraz potrzebach lokalnych mieszkańców.

Niezwykle istotnym aspektem działalności tych osób jest dysponowanie określonymi środkami finansowymi. W tym roku każda dzielnica otrzymała rezerwę celową w wysokości 300 tys. zł. Radni działają jako doradcy prezydenta i Rady Miasta, składają wnioski i odwiedzają urząd miasta, aby załatwić sprawy istotne dla ich dzielnic. Warto dodać, że to właśnie do nich mieszkańcy zwracają się w pierwszej kolejności, zgłaszając takie problemy jak uszkodzona ławka, dziura na chodniku czy kłopoty z parkowaniem samochodów.