Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin opuszcza stanowisko i kieruje się na nową drogę zawodową

Michał Karapuda, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Lublin, ostatnio pożegnał się z radnymi miasta, urzędnikami oraz lokalnymi władzami. Wkrótce porzuci swoje dotychczasowe stanowisko, by podjąć się roli dyrektora Teatru Starego w Lublinie.

Karapuda, jako nowo wybrany dyrektor Teatru Starego w Lublinie, został mianowany na okres siedmiu lat, począwszy od 1 lutego 2024 roku. Swoje obowiązki w urzędzie zakończył kilka dni wcześniej – dokładnie 25 stycznia, kiedy to odbyła się sesja Rady Miasta Lublin.

Podczas tego spotkania wykorzystał okazję, by pożegnać się oraz wyrazić swoją wdzięczność za współpracę z radnymi miejskimi, władzami miasta oraz innymi urzędnikami.

Jego zaangażowanie i wkład w pracę Urzędu Miasta nie pozostawały niezauważone. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, uhonorował go medalem jako wyraz uznania za jego dotychczasowe osiągnięcia. Wśród nich znalazło się m.in. przygotowanie obchodów 700-lecia Miasta oraz innych ważnych jubileuszy.

Prezydent Żuk podkreślił, że to dzięki Karapudzie Lublin stał się miejscem pełnym innowacji i kreatywności. Przygotowanie tak wielkich jubileuszy jest dowodem na profesjonalizm i wartość pracy Wydziału Kultury. Michał Karapuda odegrał kluczową rolę w tym procesie, koordynując działania instytucji kulturalnych i nie tylko. Prezydent podziękował mu za wkład, który wnosił w rozwój miasta, tworzenie jego tożsamości oraz budowanie solidnego fundamentu dla przyszłych projektów.